Cogito 101 Üç Aylık Düşünce Dergisi / Irkçılığı Görmek

Cogito 101 Üç Aylık Düşünce Dergisi / Irkçılığı Görmek

Cogito 101 Üç Aylık Düşünce Dergisi / Irkçılığı Görmek
Cogito’nun 101. sayısı yaşamın her alanında bir görünmezlik kalkanı altında sinsice işlemeye devam eden, genel siyasal ve iktisadi kriz ortamında şaha kalkan ırkçılığın tarihini, Batı düşüncesinin ırkçı mirasını, iktisadi bağlantılarını, Türkiye’nin hafızasındaki yerini, ırkçılığın  edebiyatta, teoride, akademide olduğu kadar gündelik yaşamdaki tezahürleri üzerinden de ele alan yazılardan oluşuyor. Irkçı, köleci ve sömürgeci geçmişin “aktif unutmayla” bastırılıp silindiği toplumlarda ırkçılığın araştırmalarla ve tartışmalarla görünür kılınarak siyasal ve düşünsel zemine çekilmesinin ırkçılıkla mücadelenin ilk adımı olduğundan hareketle, ırkçılığı görünür kılmaya katkıda bulunması amacıyla hazırlanmış bir sayı “Irkçılığı Görmek“.
 
Cogito’dan • Irkçılığı Görmek
Robert Bernasconi • Asıl Suç Ne Zaman Başladı: Hannah Arendt’in Totalitarizmin Kaynakları ve Batı Felsefe Geleneğinin Onuru
W. E. B. Du Bois • Siyahların Ruhları
Tommie Shelby • İdeoloji, Irkçılık ve Eleştirel Sosyal Teori
Audre Lorde • Efendinin Araçları Efendinin Evini Asla Yıkamaz
Ayşegül Kayagil • Yok Ama Var: Türkiye’de Irk, Irkçılık, Köleciliğin Hayaletleri
Fatih Altuğ • Modern Türk Edebiyatının Kuruluş Döneminde Hadımlık, Irk ve Cinsiyet
 
Söyleşi
Charles W. Mills – Woojin Lim • “Irksal Sözleşme”
Barış Ünlü – İmge Oranlı – Şeyda Öztürk • Türklük Sözleşmesi Üzerine
Lewis R. Gordon • Irk ve Irkçılık Çalışmalarının Son Yirmi Yılı Üzerine Düşünceler
Hatice Çoban Keneş • Eskimeyen “Yeni” Irkçılık – Irkçılığın Bitmeyen Kurgusal Dayanakları
Frantz Fanon • “Ey bedenim, beni sorgulayan bir insan kıl daima!”
Güllistan Yarkın • Irksallaştırılmış Toplumsal Rejim, Sömürgesellik ve Kürtler
Nazan Maksudyan • Türkiye’de Irkçılığın “Bilimsel” Temelleri, Türklüğü Ölçmek ve
Cumhuriyet Tarihçiliğinin Türkiye Tarihindeki Irkçılığı İnkâr Saplantısı
Ayşe Günaysu • Türkiye’de Irkçılığın Binbir Yüzü

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir