Sosyal Teoloji (Ciltli) & İnsanın Yeryüzü Serüveni

Sosyal Teoloji (Ciltli) & İnsanın Yeryüzü SerüveniDine karşıtlığın zirvesine ulaştığı dönem olan 19. yüzyılda varlığı salt pozitivist bir bakış açısıyla değerlendirme saplantısı insanlığın şahit olduğu

Devamını oku

Paylaş

Yabancılaşma ve Din & Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi

Yabancılaşma ve Din & Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik AnaliziFarklı perspektiflerden çeşitli anlamlar yüklenen yabancılaşma kavramı, idrak etmekte olduğumuz milenyum çağıyla birlikte yeni anlamsal açılımlara kavuşmuş

Devamını oku

Paylaş

Dinsel Kapsayıcılık & Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinde

Dinsel Kapsayıcılık & Çağdaş Batı ve İslam DüşüncesindeDinlerin çeşitliliği, hakikat oluşu ve kurtarıcılığı konusunun içinden kolayca çıkılası bir mesele olmadığı aşikârdır. Zira mesele, Tanrının adaleti

Devamını oku

Paylaş