Filozofların Yanılgıları & İslam Düşüncesinin Latin Batı Dünyasındaki Etkileri

Filozofların Yanılgıları & İslam Düşüncesinin Latin Batı Dünyasındaki Etkileri Orta Çağ’da, İslam dünyası ve Latin Batı dünyası arasında, Müslümanların Endülüs’ü kontrol altında bulundurmaları ve çeşitli

Devamını oku

Paylaş

Felsefe – Din İlişkileri & Faslu’l-Makal el-Keşfan minhaci’l-edille

Felsefe – Din İlişkileri & Faslu’l-Makal el-Keşfan minhaci’l-edilleİbn Rüşd’ün yapmak istediği bir bakıma felsefeye İslam dünyasında yeni bir itibar kazandırmak olmuştur. Tercümesi sunulan iki risalede

Devamını oku

Paylaş

3 İm’de İnsan & İlim – Bilim – Deneyim

3 İm’de İnsan & İlim – Bilim – DeneyimOkumak,Araştırmak,Bilgilenmek, Edindiği bilgileri akıl süzgecinden geçirerek içselleştirmek,Düşünmek, araştırmak, yine düşünmek,Bilime dayanarak gerçekliği araştırmak,Yılların yaşanarak kazanılan deneyimlerini yazarak

Devamını oku

Paylaş

Yahudi ve Hıristiyan Kaynaklarında Tanrı İmgesi

Yahudi ve Hıristiyan Kaynaklarında Tanrı İmgesiDinler tarihinin seyri içerisinde var olagelmiş bütün dinlerin, nitelik ve nicelik açısından farklılıklarına karşın, bir “tanrı” anlayışının olduğu görülmektedir. Çünkü

Devamını oku

Paylaş