Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard

Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard21. yüz­yıl­da eko­no­mik iliş­ki­ler sis­te­ma­ti­ğin­de or­ta­ya çı­kan ye­ni den­ge­ler­le bir­lik­te iş­let­me­le­rin iş ya­pış bi­çim­le­rin­de ve pazarlama an­la­yış­la­rın­da gö­rü­len de­ği­şim ve

Devamını oku

Paylaş

Yeşil Pazarlamaya Nörobilim Perspektifi EEG ve Eye-Tracking Örnekleri

Yeşil Pazarlamaya Nörobilim Perspektifi EEG ve Eye-Tracking Örnekleriİçindekiler Yeşil PazarlamaYeşil Pazarlamanın TanımıYeşil Pazarlamanın ÖnemiYeşil Pazarlamanın Tarihi GelişimiYeşil Pazarlamanın AşamalarıYeşil Pazarlama KarmasıYeşil Pazarlama StratejileriYeşil Pazarlama Alanında Yapılan

Devamını oku

Paylaş

Uluslararası Pazarlama Stratejisi

Uluslararası Pazarlama StratejisiUluslararası Pazarlama Stratejisinin KapsamıUluslararası Pazarlamanın Analitik ÇerçevesiŞirket Kaynakları ve Yetkinlik AlanlarıUluslararası Rakiplerin AnaliziUluslararası Pazarlamada KültürRekabet Avantajı YaratmakSiyasi Risk ve Belirsizliğin Üstesinden GelmekUluslararası Ürün

Devamını oku

Paylaş