Kavaidu’t Tahavvülat fî Harekati’z-Zerrat (Parçacıkların Hareketlerindeki Dönüşümün İlkeleri)

Kavaidu’t Tahavvülat fî Harekati’z-Zerrat (Parçacıkların Hareketlerindeki Dönüşümün İlkeleri)“Bu yolda [tabii ilimlerde] yapılmış olan keşifler henüz layıkıyla sistemleştirilememiş ise de mekanik ısı yöntemi, mekanik ısı teorisi

Devamını oku

Paylaş