Envarül Aşıkin & Aşıkların Nurları

Envarül Aşıkin & Aşıkların Nurları

Envarül Aşıkin & Aşıkların Nurları
Dünyevî ve uhrevî kurtuluşumuzun ana maddeleri şunlardır:
1 – Tashih-i İ’tikad, yâni inançları düzeltmek. Bu da Ehl-i sünnet mezhebine bağlı olmakla olur.
2 – Namazın ikâmesi 5 vakit namaz (erkeklerce) dâima cemaatle kılınacaktır.
3 – İbadeti yaratılışının hikmet ve sebebi bilmek, en büyük vazifemiz yaratıcımız olan Hak Teâlâ’ya ibadet ve kulluktur.
4 – İhlâs, yâni katışıksızlık. Allah Teâlâ’ya karşı daimâ ihlâslı olacağız. Sırf O’nun yüce rızâsı için ibâdet edecek, hayırlarda bulunacağız.
5 – İslâm dâvasına Hizmet edeceğiz. Onu asla kendi şahsi veya siyasal menfaat veya nüfuzumuz uğrunda İstihdam ve İstismar etmiyeceğiz ve ettirmeyeceğiz.
6 – Nefsimizi Temizlemek, Ahlâkımızı Güzelleştirmek. Bu da din büyüklerimizin irşad ve nasihatlerini can kulağıyla dinleyip tatbik etmekle olur.
Yukarıda kısaca temas ettiğim mevzûlarda derinleşmek isteyenler, büyük Ehl-i sünnet âlimlerinin te’lif ve tasnif ettikleri -bu kitap gibi- ahlak, öğüt, irşad ve mev’ize kitaplarına mürâcat etmelidirler.

Ubeydullah Küçük

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir